fesztrownia

fesztrownia – leśniczówka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…fesztrownia
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…fesztrownie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fesztrowni
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…fesztrownia
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...fesztrowniōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fesztrowni
Wołacz l. poj. Ty…fesztrownio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fesztrownie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fesztrowniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fesztrowniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fesztrownie
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…fesztrowniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fesztrowniach
Wołacz l. mn. Wy…fesztrownie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Bezmała we fesztrowni sprzedujōm drzewo do hajcowanio.

Pod fesztrowniōm stoji chłop, co sprzeduje choji na groby.

Jo bych niy chcioł miyszkać w takij fesztrowni w pojstrzodku lasa.

 

Podej dalij…