filōng

filōng – nadzienie (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…filōng
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…filōnga
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…filōngowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…filōng
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...filōngym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…filōngu
Wołacz l. poj. Ty…filōngu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…filōngi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…filōngōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…filōngōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…filōngi
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…filōngami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…filōngach
Wołacz l. mn. Wy…filōngi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Z jakim filōngym sōm te kołoczki?

Napiyczcie mi krepli bez żodnego filōnga.

Tyn kotlet je z filōngym z grzibōw.

 

Podej dalij…