filować

filować (sie) – nadziewać, napychać (pol.)

bezokolicznikfilować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.filuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.filujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.filuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.filujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.filujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.filujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.filowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.filowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.filowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.filowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.filowaliście; żeście filowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.filowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.filowała żech; filowałach; żech filowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.filowała żeś; filowałaś; żeś filowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.filowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..filowały my; my filowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. filowałyście; żeście filowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.filowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.filowało żech; żech filowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.filowało żeś; żeś filowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.filowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech filowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś filowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł filowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my filowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście filowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli filowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech filowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś filowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była filowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my filowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście filowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były filowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech filowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś filowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było filowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . filuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech filuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.filujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech filujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. filowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. filowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.filowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.filowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. filowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.filowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.filowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
filowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.filowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. filowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.filowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.filowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. filowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.filowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.filowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych filowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś filowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by filowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my filowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście filowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by filowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych filowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś filowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by filowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my filowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście filowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by filowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych filowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś filowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by filowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda filowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz filowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie filowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy filowali; bydymy filować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie filowali; bydziecie filować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm filowali; bydōm filować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda filowała; byda filować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz filowała; bydziesz filować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie filowała; bydzie filować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy filowały; bydymy filować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie filowały; bydziecie filować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm filowały; bydōm filować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda filowało; byda filować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz filowało; bydziesz filować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie filowało; bydzie filować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyfilowany
rzeczownik odczasown.filowani
Rybnik

 

Czym filujeie te kreple, że sōm taki dobre?

Jo filuja te kotlety grzibami.

Do kuglagrōw trza filować dużo szmyry, coby na sucho sie niy krynciyły.

Podej dalij…