fizymatynta

fizymatynta – różności, rzeczy różne (pol.); verschiedene Dinge (ger.); různé věci (cze.); variety, different things (eng.)

Rodzajnmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…-
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...-
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. poj. Ty…-
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fizymatynta
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fizymatyntōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fizymatyntōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fizymatynta
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…fizymatyntami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fizymatyntach
Wołacz l. mn. Wy…fizymatynta
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Cōż to zaś tam mosz za fizymatynta w tej szuflodzie?

PL: Cóż to znowu masz za różności w tej szufladzie?

 

SI: Niy mosz tam kaj w tych twojich fizymatyntach takij szrubki?

PL: Nie masz tam gdzieś w w tych twoich różnych skarbach takiej śrubki?

 

SI: Poschraniej se te twoji fizymatynta, bo jo sie tego niy chytōm.

PL: Pochowaj sobie te twoje różności, bo ja się tego nie dotykam.

 

Podej dalij…