flancować

flancować (sie) – rozsadzać sadzonki (pol.)

bezokolicznikflancować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.flancuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.flancujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.flancuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.flancujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.flancujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.flancujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.fancowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.flancowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.flancowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.flancowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.flancowaliście; żeście flancowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.flancowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.flancowała żech; flancowałach; żech flancowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.flancowała żeś; flancowałaś; żeś flancowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.flancowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..flancowały my; my flancowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. flancowałyście; żeście flancowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.flancowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.flancowało żech; żech flancowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.flancowało żeś; żeś flancowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.flancowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech flancowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś flancowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł flancowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my flancowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście flancowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli flancowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech flancowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś flancowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była flancowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my flancowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście flancowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były flancowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech flancowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś flancowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było flancowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . flancuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech flancuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.flancujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech flancujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. flancowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. flancowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.flancowcoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.flancowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. flancowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.flancowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.flancowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
flancowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.flancowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. flanowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.flancowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.flancowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. flancowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.flancowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.flancowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych flancowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś flancowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by flancowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my flancowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście flancowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by flancowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych flancowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś flancowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by flancowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my flancowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście flancowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by flancowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych flancowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś flancowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by flancowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda flancowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz flancowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie flancowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy flancowali; bydymy flancować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie flancowali; bydziecie flancować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm flancowali; bydōm flancować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda flancowała; byda flancować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz flancowała; bydziesz flancować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie flancowała; bydzie flancować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy flancowały; bydymy flancować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie flancowały; bydziecie flancować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm flancowały; bydōm flancować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda flancowało; byda flancować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz flancowało; bydziesz flancować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie flancowało; bydzie flancować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyflancowany
rzeczownik odczasown.flancowani
Rybnik

 

My dycko flancujymy swoji ôgōrki a tōmaty.

Jo tatoś tyż byda flancowała swoji tōmaty, mōm już nasiōna z Holandyje.

Jo żech dycko była flancowała swoji tōmaty, ale latoś żech była choro, tōż musza kupić flance z torgu.

Podej dalij…