flider

flider – bez, lilak (pol.); der Flieder (ger.); Šeřík obecný (cze.) (cze.); lilac (eng.) Syringa vulgaris (łac.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…flider
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…flidra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flidrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…flider
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...flidrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…flidrze
Wołacz l. poj. Ty…flidrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…flidry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…flidrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flidrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…flidry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…flidrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…flidrach
Wołacz l. mn. Wy…flidry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Ale sam flidrym wōnio.

Trza urwać pora kwiotōw ze flidra a wziōnś se dudōm.

Zrobiyła żech se puket ze flidra.

 

 

Podej dalij…