flik

flik – łatka gumowa

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…flik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…flika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…flik
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...flikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fliku
Wołacz l. poj. Ty…fliku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fliki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…flikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flikōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fliki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…flikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…flikach
Wołacz l. mn. Wy…fliki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Sam sie przilepi flik a zaś bydzie luft trzimoł, niy trza kupować nowego szlaucha.

Dyć sam już mosz flik na fliku na tym szlauchu.

Sam na tym fliku luft ucieko.

 

Podej dalij…