floster

floster – plaster (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…floster
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…flostra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flostrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…floster
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...flostrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…flostrze
Wołacz l. poj. Ty…flostrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…flostry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…flostrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…flostrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…flostry
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…flostrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…flostrach
Wołacz l. mn. Wy…flostry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Żeby to w dōma kōnska flostra niy było?

Prziklej se floster na ta piynta, bo w tych strzewikach niy zōndziesz.

Zaklej se flostrym tyn rozerznyty palec.   (cz: rozer-znyty).

 

 

Podej dalij…