flostrować

flostrować (sie) – plastrować (pol.)

bezokolicznikflostrować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.flostruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.flostrujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.flostruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.flostrujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.flostrujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.flostrujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.flostrowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.flostrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.flostrowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.flostrowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.flostrowaliście; żeście flostrowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.flostrowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.flostrowała żech; flostrowałach; żech flostrowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.flostrowała żeś; flostrowałaś; żeś flostrowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.flostrowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..flostrowały my; my flostrowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. flostrowałyście; żeście flostrowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.flostrowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.flostrowało żech; żech flostrowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.flostrowało żeś; żeś flostrowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.flostrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech flostrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś flostrowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł flostrowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my flostrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście flostrowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli flostrowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech flostrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś flostrowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była flostrowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my flostrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście flostrowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były flostrowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech flostrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś flostrowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było flostrowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . flostruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech flostruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.flostrujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech flostrujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. flostrowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. flostrowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.flostrowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.flostrowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. flostrowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.flostrowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.flostrowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
flostrowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.flostrowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. flostrowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.flostrowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.flostrowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. flostrowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.flostrowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.flostrowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych flostrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś flostrowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by flostrowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my flostrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście flostrowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by flostrowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych flostrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś flostrowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by flostrowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my flostrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście flostrowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by flostrowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych flostrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś flostrowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by flostrowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda flostrowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz flostrowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie flostrowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy flostrowali; bydymy flostrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie flostrowali; bydziecie flostrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm flostrowali; bydōm flostrować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda flostrowała; byda flostrować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz flostrowała; bydziesz flostrować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie flostrowała; bydzie flostrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy flostrowały; bydymy flostrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie flostrowały; bydziecie flostrować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm flostrowały; bydōm flostrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda flostrowało; byda flostrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz flostrowało; bydziesz flostrować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie flostrowało; bydzie flostrować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyflostrowany
rzeczownik odczasown.flostrowani
Rybnik

 

Jak sie tak bydziesz przewracoł, to za chwila trza bydzie cie całego zaflostrować.

Niy flostruj mu już tego kolana, bo to już mu sie piyknie zagojyło.

 

Podej dalij…