folować

folować (sie) – ładować, napełniać (pol.)

bezokolicznikfolować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.foluja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.folujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.foluje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.folujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.folujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.folujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.folowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.folowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.folowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.folowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.folowaliście; żeście folowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.folowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.folowała żech; folowałach; żech folowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.folowała żeś; folowałaś; żeś folowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.folowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..folowały my; my folowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. folowałyście; żeście folowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.folowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.folowało żech; żech folowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.folowało żeś; żeś folowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.folowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech folowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś folowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł folowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my folowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście folowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli folowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech folowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś folowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była folowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my folowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście folowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były folowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech folowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś folowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było folowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . foluj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech foluje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.folujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech folujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. folowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. folowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.folowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.folowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. folowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.folowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.folowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
folowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.folowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. folowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.folowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.folowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. folowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.folowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.folowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych folowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś folowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by folowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my folowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście folowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by folowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych folowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś folowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by folowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my folowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście folowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by folowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych folowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś folowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by folowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda folowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz folowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie folowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy folowali; bydymy folować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie folowali; bydziecie folować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm folowali; bydōm folować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda folowała; byda folować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz folowała; bydziesz folować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie folowała; bydzie folować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy folowały; bydymy folować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie folowały; bydziecie folować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm folowały; bydōm folować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda folowało; byda folować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz folowało; bydziesz folować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie folowało; bydzie folować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyfolowany
rzeczownik odczasown.folowani
Rybnik

 

Nafoluj mi tyn fojercojg gazym, bo jo niy poradza.

Sam mosz miechy, foluj ich sianym, a pudymy do lasa zaniyś sornikōm.

 

Podej dalij…