fōndacyjo

fōndacyjo – fundacja (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…fōndacyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…fōndacyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fōndacyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…fōndacyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...fōndacyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fōndacyji
Wołacz l. poj. Ty…fōndacyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fōndacyje
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fōndacyjōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fōndacyjōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fōndacyje
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…fōndacyjami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fōndacyjach
Wołacz l. mn. Wy…fōndacyjo
Przimiotnik (jaki? czyj?)fōndacyjny

 

Zaś sam jacyś łaziyli po wsi a zbiyrali na jakoś fōndacyjo.

Bezmała za te lyki mu płacōm ze jakijś fōndacyje.

Farorz coś godoł w kościele ô jakijś fōndacyji, ale jo żech go za fest niy słōchoł.

Podej dalij…