fōngować

fōngować – funkcjonować, działać (pol.)

bezokolicznikfōngować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.fōnguja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.fōngujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.fōnguje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.fōngujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.fōngujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.fōngujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.fōngowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.fōngowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.fōngowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.fōngowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.fōngowaliście; żeście fōngowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.fōngowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.fōngowała żech; fōngowałach; żech fōngowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.fōngowała żeś; fōngowałaś; żeś fōngowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.fōngowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..fōngowały my; my fōngowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. fōngowałyście; żeście fōngowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.fōngowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.fōngowało żech; żech fōngowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.fōngowało żeś; żeś fōngowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.fōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech fōngowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś fōngowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł fōngowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my fōngowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście fōngowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli fōngowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech fōngowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś fōngowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była fōngowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my fōngowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście fōngowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były fōngowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech fōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś fōngowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było fōngowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . fōnguj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech fōnguje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.fōngujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech fōngujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. fōngowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. fōngowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.fōngowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.fōngowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. fōngowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.fōngowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.fōngowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
fōngowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.fōngowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. fōngowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.fōngowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.fōngowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. fōngowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.fōngowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.fōngowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych fōngowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś fōngowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by fōngowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my fōngowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście fōngowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by fōngowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych fōngowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś fōngowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by fōngowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my fōngowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście fōngowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by fōngowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych fōngowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś fōngowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by fōngowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda fōngowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz fōngowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie fōngowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy fōngowali; bydymy fōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie fōngowali; bydziecie fōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm fōngowali; bydōm fōngować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda fōngowała; byda fōngować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz fōngowała; bydziesz fōngować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie fōngowała; bydzie fōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy fōngowały; bydymy fōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie fōngowały; bydziecie fōngować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm fōngowały; bydōm fōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda fōngowało: byda fōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz fōngowało; bydziesz fōngować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie fōngowało; bydzie fōngować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.fōngowani
Rybnik

 

SI: Coś mi tyn zygarek niy fōnguje, musza go zaniyś do zygarnika.

PL: Coś mi ten zegarek nie funkcjonuje, muszę zanieść go do zegarmistrza.

 

SI: Dycko to tak fōngowało, a terazki coś sam niy pasuje.

PL: Zawsze to tak funkcjonowało, a teraz coś tutaj nie pasuje.

 

SI: Musza sie na to podziwać, jako to miało by fōngować.

PL: Muszę na to popatrzeć, jak by to powinno funkcjonować.

Podej dalij…