fōnsiaty

fōnsiaty – wąsaty (pol.)

przymiotnikfōnsiaty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...fōnsiaty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...fōnsiato
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...fōnsiate
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... fōnsiaci; fōnsiate
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...fōnsiate
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...fōnsiatego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...fōnsiatej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...fōnsiatego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...fōnsiatych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...fōnsiatych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...fōnsiatymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...fōnsiatej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... fōnsiatymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... fōnsiatym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
fōnsiatym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...fōnsiatego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... fōnsiaty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..fōnsiato
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... fōnsiate
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
fōnsiatych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... fōnsiate
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
fōnsiatym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...fōnsiatōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...fōnsiatym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...fōnsiatymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...fōnsiatymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...fōnsiatym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..fōnsiatej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...fōnsiatym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...fōnsiatych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...fōnsiatych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...fōnsiaty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...fōnsiato
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... fōnsiate
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...fōnsiaci; fōnsiate
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...fōnsiate
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)fōnsiato

 

Mosz gazeta a zaniyś jōm tak, tymu fōnsiatymu chłopowi.

Jo bych niy chciała mieć fōnsiatego taty, bo bych sie go boła.

 

Podej dalij…