forbaj

forbaj – za późno, po czasie (pol.)

 

Mioł żech być ô szóstej w robocie a stanōł żech ô pōł siōdmej, tōż już je forbaj, a trza zwōnić wartko po urlop.

Wczora żech sie dowiedzioł, że Zeflik bōł na Ślōnsku z byzuchym, ale już zaś je nazod we rajchu, tōż już je forbaj, a sie niy trefiymy.

Popsuł mi sie telewizōr miesiōnc po gwarancyji, tōż już je forbaj, a trza płacić za sprawowani.

Podej dalij…