Francek, Francik

Francek, Francik – Franciszek (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Francek, Francik
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Francka, Francika
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Franckowi, Francikowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Francka, Francika
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Franckym, Francikym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Francku, Franciku
Wołacz l. poj. Ty…Francku, Franciku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…Francki, Franciki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…Franckōw, Francikōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Franckōm, Francikōw
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…Franckōw; Francikōw
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…Franckami, Francikami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…Franckach, Francikach
Wołacz l. mn. Wy…Francki, Franciki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: imię męskie Franciszek. Lokalnie mogą występować różne skrōty iminia (np. Francek, Frōncek, Francik, Franc), jak również jego inne odmiany.

 

SI: Jutro chcymy sie ze Franckym chycić wczas rano sieczynio łōnki.

PL: Jutro wcześnie rano chcemy z Frankiem zabrać się za koszenie łąki.

 

SI: Byli my wczora ze Francikym na grzibach, ale niy znodli my za wiela.

PL: Byliśmy wczoraj z Frankiem na grzybach, ale nie znaleźliśmy zbyt wiele.

 

SI:  Słōchoł żeś we radyjoku te bojki ô bezrobotnym Frōncku?

PL: Słuchałeś w radiu tych bajek o bezrobotnym Franku?

 

Podej dalij…