Francyjo

Francyjo – Francja (pol.)

Rodzaj ż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…Francyjo
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…Francyje
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…Francyji
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…Francyjo
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...Francyjōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…Francyji
Wołacz l. poj. Ty…Francyjo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…-
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…-
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…-
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…-
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…-
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…-
Wołacz l. mn. Wy…-
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

Starzik za Wilusia byli bezmała aże kajś we Francyji na wojnie.

Chcioł bych sie kedy wybać do Francyje ôbejrzeć ta wieża ôd Eiffla.

Poloki majōm na bezrok grać ze Francyjōm we fuzbal.

 

Podej dalij…