frechowny

frechowny – bezczelny, zuchwały (pol.)

przymiotnikfrechowny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...frechowny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...frechowno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...frechowne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... frechowni; frechowne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...frechowne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...frechownego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...frechownej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...frechownego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...frechownych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...frechownych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...frechownymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...frechownej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... frechownymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... frechownym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
frechownym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...frechownego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... frechowny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..frechowno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... frechowne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
frechownych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... frechowne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
frechownym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...frechownōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...frechownym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...frechownymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...frechownymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...frechownym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..frechownej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...frechownym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...frechownych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...frechownych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...frechowny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...frechowno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... frechowne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...frechowni; frechowne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...frechowne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)frechownie

 

SI: Ôn je taki frechowny, że poradzi zajechać z wōzkym na pański pola a nakopać miech kartofli.

PL: On jest taki zuchwały, że potrafi zajechać z wózkiem na państwowe pole i wykopać worek ziemniaków.

 

SI: Żodyn niy bōł taki frechowny, coby ji to pedzieć prosto do ôczōw.

PL: Nikt nie był taki bezczelny, żeby jej to powiedzieć wprost w oczy.

 

SI: Ôna je tako frechowno, co chłopa pośle na noc do roboty, a zarozki po sōmsiada zwōni.

PL: Ona jest taka zuchwała, że męża pośle na nocną zmianę do pracy, a zaraz po sąsiada dzwoni.

 

Podej dalij…