frela

frela – panna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…frela
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…frele
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…freli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…frela
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...frelōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…freli
Wołacz l. poj. Ty…frelo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…frele
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…frelōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…frelōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…frele
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…frelami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…frelach
Wołacz l. mn. Wy…frele
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Z niyj już je tako frela, że ôna już niy pudzie z ôjcami za rynka.

PL: Z niej już jest taka panna, że ona już nie pójdzie z rodzicami pod rękę.

 

SI: Tyn Ziguś już by tak lotoł po muzykach a za frelkami by sie ôglōndoł.

PL: Ten Zygmunt by już tak biegał po zabawach, a za pannami się oglądał.

Podej dalij…