frelka

frelka – panienka (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…frelka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…frelki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…frelce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…frelka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...frelkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…frelce
Wołacz l. poj. Ty…frelko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…frelki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…frelek; frelkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…frelkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…frelki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…frelkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…frelkach
Wołacz l. mn. Wy…frelki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Cōż to tam za gryfno frelka idzie drōgōm?

PL: Cóż to za ładna panienka idzie drogą?

 

SI: Z tej Twojij cery już je tako wielko frelka?

PL: Z tej Twojej córki już jest taka duża panienka?

 

 

Podej dalij…