frōnknyć

frōnknyć – cisnąć, rzucić gwałtownie (pol.)

bezokolicznikfrōnknyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.frōnkna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.frōnkniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.frōnknie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.frōnknymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.frōnkniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.frōnknōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.frōnknōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.frōnknōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.frōnknōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.frōnkli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.frōnkliście; żeście frōnkli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.frōnkli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.frōnkła żech; frōnkłach; żech frōnkła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.frōnkła żeś; frōnkłaś; żeś frōnkła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.frōnkła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..frōnkły my; my frōnkły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. frōnkłyście; żeście frōnkły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.frōnkły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.frōnkło żech; żech frōnkło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.frōnkło żeś; żeś frōnkło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.frōnkło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech frōnknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś frōnknōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł frōnknōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my frōnkli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście frōnkli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli frōnkli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech frōnkła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś frōnkła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była frōnkła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my frōnkły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście frōnkły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były frōnkły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech frōnkło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś frōnkło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było frōnkło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . frōnknij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech frōnknie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.frōnknijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech frōnknōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. frōnknōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. frōnknōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.frōnknōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.frōnkli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. frōnkli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.frōnkli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.frōnkła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
frōnkła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.frōnkła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. frōnkły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.frōnkły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.frōnkły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. frōnkło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.frōnkło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.frōnkło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych frōnknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś frōnknōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by frōnknōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my frōnkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście frōnkli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by frōnkli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych frōnkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś frōnkła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by frōnkła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my frōnkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście frōnkły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by frōnkły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych frōnkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś frōnkło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by frōnkło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyfrōnknyty
rzeczownik odczasown.frōnknyci
Rybnik

Bōł tak frōnknōł  na delōwka tym gorkim tyglym, aże glyjta ôdskoczyła.

Niy widziała żeś kaj aszynbechra? Ja, frōnkła żech nim bez ôkno.

Podej dalij…