fulać

fulać – pleść bzdury (pol.)

bezokolicznikfulać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.fulōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.fulosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.fulo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.fulōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.fulocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.fulajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.fuloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.fuloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.fuloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.fulali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.fulaliście; żeście fulali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.fulali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.fulała żech; fulałach; żech fulała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.fulała żeś; fulałaś; żeś fulała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.fulała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..fulały my; my fulały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. fulałyście; żeście fulały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.fulały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.fulało żech; żech fulało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.fulało żeś; żeś fulało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.fulało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech fuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś fuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł fuloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my fulali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście fulali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli fulali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech fulała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś fulała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była fulała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my fulały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście fulały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były fulały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech fulało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś fulało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było fulało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . fulej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech fulo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.fulejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech fulajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. fuloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. fuloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.fuloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.fulali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. fulali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.fulali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.fulała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
fulała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.fulała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. fulały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.fulały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.fulały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. fulało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.fulało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.fulało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych fuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś fuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by fuloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my fulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście fulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by fulali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych fulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś fulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by fulała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my fulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście fulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by fulały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych fulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś fulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by fulało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda fuloł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz fuloł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie fuloł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy fulali; bydymy fulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie fulali; bydziecie fulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm fulali; bydōm fulać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda fulała; byda fulać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz fulała; bydziesz fulać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie fulała; bydzie fulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy fulały; bydymy fulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie fulały; bydziecie fulać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm fulały; bydōm fulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda fulało; byda fulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz fulało; bydziesz fulać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie fulało; bydzie fulać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.fulani
Rybnik

 

Co zaś to fulosz za gupoty tym dzieciom?

Skōńcz już fulać, bo cie niy idzie słōchać.

Fulosz, jak mulorz, a malty niy mosz.

 

Podej dalij…