furgać

furgać – fruwać (pol.)

bezokolicznikfurgać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.furgōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.furgosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.furgo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.furgōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.furgocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.furgajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.furgoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.furgoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.furgoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.furgali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.furgaliście; żeście furgali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.furgali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.furgała żech; furgałach; żech furgała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.furgała żeś; furgałaś; żeś furgała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.furgała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..furgały my; my furgały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. furgałyście; żeście furgały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.furgały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.furgało żech; żech furgało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.furgało żeś; żeś furgało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.furgało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech furgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś furgoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł furgoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my furgali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście furgali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli furgali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech furgała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś furgała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była furgała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my furgały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście furgały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były furgały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech furgało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś furgało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było furgało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . furgej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech furgo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.furgejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech furgajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. furgoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. furgoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.furgoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.furgali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. furgali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.furgali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.furgała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
furgała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.furgała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. furgały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.furgały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.furgały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. furgało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.furgało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.furgało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych furgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś furgoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by furgoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my furgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście furgali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by furgali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych furgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś furgała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by furgała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my furgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście furgały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by furgały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych furgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś furgało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by furgało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda furgoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz furgoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie furgoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy furgali; bydymy furgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie furgali; bydziecie furgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm furgali; bydōm furgać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda furgała; byda furgać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz furgała; bydziesz furgać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie furgała; bydzie furgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy furgały; bydymy furgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie furgały; bydziecie furgać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm furgały; bydōm furgać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda furgało; byda furgać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz furgało; bydziesz furgać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie furgało; bydzie furgać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.furgani
Rybnik

 

Kery zaś ôstawiōł te ôkno otwarte? Wiela sam kopruchōw furgo.

Ôtok sam furgoł taki fajny kolorowy ptok.

Te boczōnie już majom piyrzi. Hned bydōm zaczynały furgać.

Podej dalij…