furgnyć

furgnyć – ufrunąć, przefrunąć kawałek (pol.)

bezokolicznikfurgnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.furgna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.furgniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.furgnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.furgnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.furgniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.furgnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.furgnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.furgnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.furgnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.furgli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.furgliście; żeście furgli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.furgli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.furgła żech; furgłach; żech furgła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.furgła żeś; furgłaś; żeś furgła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.furgła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..furgły my; my furgły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. furgłyście; żeście furgły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.furgły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.furgło żech; żech furgło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.furgło żeś; żeś furgło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.furgło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech furgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś furgnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł furgnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my furgli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście furgli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli furgli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech furgła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś furgła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była furgła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my furgły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście furgły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były furgły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech furgło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś furgło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było furgło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . furgnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech furgnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.furgnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech furgnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. furgnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. furgnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.furgnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.furgli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. furgli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.furgli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.furgła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
furgła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.furgła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. furgły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.furgły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.furgły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. furgło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.furgło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.furgło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych furgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś furgnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by furgnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my furgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście furgli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by furgli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych furgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś furgła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by furgła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my furgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście furgły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by furgły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych furgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś furgło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by furgło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.furgnyci
Rybnik

 

Jo se szoł po cichu miedzōm a słōchoł ptokōw, a ôroz mi furgnōł fazan spod nōg.

Wiyszała żech dzisio prani na gôrze, bo na dworze sipi, a ôroz mi furgły jakiś dwa ptoki nady mnōm, a możno myntopyrze.

Podej dalij…