fuzbal

fuzbal – piłka nożna (pol.); Fußball, Fussball (ger.); fotbal (cz.); football (eng.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…fuzbal
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…fuzbala
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fuzbalowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…fuzbal
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...fuzbalym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fuzbalu
Wołacz l. poj. Ty…fuzbalu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fuzbale
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fuzbalōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fuzbalōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fuzbale
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…fuzbalami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fuzbalach
Wołacz l. mn. Wy…fuzbale
Przimiotnik (jaki? czyj?)fuzbalowy

 

Jo wola dziwać sie na fuzbal we telewizorze, a moja staro dziwo sie yno, jak keżzōm na szlyńcuchach.

Dobrze, że tyn Mundial je we Europie, a niy trze ôglōndać pōł noce tego fuzbala.

Zaglōndoł żeś na fuzbal wczora?

Podej dalij…