fynsterbret

fynsterbret – parapet (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…fynsterbret
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…fynsterbreta
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fynsterbretowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…fynsterbret
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...fynsterbretym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fynsterbrecie
Wołacz l. poj. Ty…fynsterbrecie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fynsterbrety
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fynsterbretōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fynsterbretōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fynsterbrety
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…fynsterbretami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fynsterbretach
Wołacz l. mn. Wy…fynsterbrety
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Niy kładź tego dziecka na fynsterbrecie, bo jeszcze śleci, abo szyba wybije.

To z fynsterbretu kapie ta woda, bo keryś kwiotki za fest podloł.

Pozeciyrej te fynsterbrety, a jo pomyja delōwki.

 

 

Podej dalij…