fyrma

fyrma – firma (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…fyrma
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…fyrmy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fyrmie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…fyrma
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...fyrmōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fyrmie
Wołacz l. poj. Ty…fyrmo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fyrmy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fyrmōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fyrmōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fyrmy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…fyrmami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fyrmach
Wołacz l. mn. Wy…fyrmy
Przimiotnik (jaki? czyj?)fyrmowy

 

SI: Ôn robi na grubie, ale pod fyrmōm, tōż wōnglo niy dostowo.

PL: On pracuje na kopalni, ale w firmie, więc węgla nie otrzymuje.

 

SI: Jo już niy pamiyntōm, co to była za fyrma, co my tyn piyrszy telewizōr po wojnie kupiyli.

PL: Ja już nie pamiętam,  jaka to była firma, co ten pierwszy telewizor po wojnie kupiliśmy.

 

SI: Przijechała fyrma a pociōngli nōm ta woda z lajtōnga dudōm.

PL: Przyjechała firma i podłączyli nam tę wodę z wodociągu do domu.

 

Podej dalij…