fyrtok

fyrtok – wiercipięta (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…fyrtok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…fyrtoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fyrtokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…fyrtoka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...fyrtokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…fyrtoku
Wołacz l. poj. Ty…fyrtoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…fyrtoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…fyrtokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…fyrtokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…fyrtokōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…fyrtokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…fyrtokach
Wołacz l. mn. Wy…fyrtoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Dyć siedź na chwila cicho, a niy wygupiej sie, choćby jaki fyrtok.

PL: Siedź chwilę cicho, a nie wygłupiaj się, jak jakiś wiercipięta.

 

SI: Sprzezywej tego fyrtoka, niech idzie grzecznie, a niy loce, bo jeszcze co nabroji.

PL: Upomnij tego wiercipiętę, niech idzie grzecznie, a nie biega, bo jeszcze spowoduje nieszczęście.

Podej dalij…