gadōwa

gadōwa – grzyb trujący (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gadōwa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gadōwy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gadōwie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gadōwa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gadōwōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gadōwie
Wołacz l. poj. Ty…gadōwo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gadōwy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gadōwōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gadōwōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gadōwy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gadōwami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gadōwach
Wołacz l. mn. Wy…gadōwy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

SI: Niy nazbiyroł żech grzibōw, bo same gadōwy żech yno trefioł.

PL: Nie nazbierałem grzybów, bo same trujące tylko spotkałem.

 

SI: Niy mosz tam gadōwōw miyndzy tymi grzibami?

PL: Nie masz tam trujących między tymi grzybami?

 

SI: Jo niy zbiyrōm grzibōw, bo bych samych gadōwōw nazbiyrała.

PL: Ja nie zbieram grzybów, bo nazbierała bym samych trujących.

 

Podej dalij…