gałynź

gałynź – gałąź (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gałynź
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gałynzie
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gałynzi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gałynzi
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gałynziōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gałynzi
Wołacz l. poj. Ty…gałynzio
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gałynzie
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gałynzi
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gałynziōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gałynzie
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gałynziami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gałynziach
Wołacz l. mn. Wy…gałynzie
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kaj żeś tam wyloz. Chesz, żeby sie ta gałynź złōmała.

Tam na tej gałynzi je dużo cześni, yno trza tam wlyź.

Te gałynzie sam niszczōm płot. Trza ich na bezrok poôbrzinać.

 

Podej dalij…