gardina

gardina – firana (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gardina
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gardiny
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gardinie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gardina
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gardinōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gardiny
Wołacz l. poj. Ty…gardino
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gardiny
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gardin; gardinōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gardinōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gardiny
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gardinami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gardinach
Wołacz l. mn. Wy…gardiny
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Co to tam za sorōnie miyszkajōm, już dwa miesiōnce bez gardin.

Staro se rynka złōmała, tōż mie latoś trefi myć ôkna a gardiny wiyszać.

 

Podej dalij…