gardinsztanga

gardinsztanga – karnisz (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gardinsztanga
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gardinsztangi
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gardinsztandze
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gardinsztanga
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gardinsztangōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gardinsztandze
Wołacz l. poj. Ty…gardinsztango
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gardinsztangi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gardinsztangōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gardinsztangōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gardinsztangi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…grdinsztangami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gardinsztangach
Wołacz l. mn. Wy…gardinsztangi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Przikrynć mi ta gardinsztanga, bo chca gardiny wiyszać.

W tej gardinsztandze trza te hoki powymiyniać na mocniejsze, bo te gardiny niy poradzōm sie utrzimać na tych starych.

Podej dalij…