garus

garus – bałaganiarz (pol.)

Rodzajmos.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…garus
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…garusa
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…garusowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…garusa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...garusym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…garusie
Wołacz l. poj. Ty…garusie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…garusy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…garusōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…garusōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…garusōw
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…garusami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…garusach
Wołacz l. mn. Wy…garusy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

Te chłopy, to sōm garusy, pojedzōm a pōndōm.

Coś to zaś sam ty garusie nagarusiōł.

 

Podej dalij…