geltag

geltag – wypłata (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…geltag
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…geltagu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…geltagowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…geltag
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...geltagym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…geltagu
Wołacz l. poj. Ty…geltagu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…geltagi
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…geltagōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…geltagōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…geltagi
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…geltagami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…geltagach
Wołacz l. mn. Wy…geltagi
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Sprōbuj, a przidź zaś jutro bez geltagu.

Piyrszy geltag trza przepić, ale nikerym sie to tak spodobo, że przepijajōm kożdy.

Ciōng z geltagym ku babie a dzieciōm, a niy do szynku.

Podej dalij…