gerować

gerować – fermentować (pol.)

bezokolicznikgerować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.geruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.gerujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.geruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.gerujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.gerujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.gerujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.gerowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.gerowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.gerowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.gerowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.gerowaliście; żeście gerowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.gerowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.gerowała żech; gerowałach; żech gerowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.gerowała żeś; gerowałaś; żeś gerowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.gerowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..gerowały my; my gerowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. gerowałyście; żeście gerowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.gerowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.gerowało żech; żech gerowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.gerowało żeś; żeś gerowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.gerowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech gerowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś gerowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł gerowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my gerowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście gerowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli gerowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech gerowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś gerowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była gerowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my gerowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście gerowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były gerowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech gerowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś gerowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było gerowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . geruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech geruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.gerujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech gerujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. gerowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. gerowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.gerowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.gerowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. gerowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.gerowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.gerowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
gerowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.gerowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. gerowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.gerowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.gerowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. gerowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.gerowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.gerowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych gerowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś gerowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by gerowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my gerowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście gerowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by gerowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych gerowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś gerowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by gerowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my gerowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście gerowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by gerowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych gerowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś gerowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by gerowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda gerowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz gerowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie gerowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy gerowali; bydymy gerować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie gerowali; bydziecie gerować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm gerowali; bydōm gerować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda gerowała; byda gerować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz gerowała; bydziesz gerować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie gerowała; bydzie gerować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy gerowały; bydymy gerować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie gerowały; bydziecie gerować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm gerowały; bydōm gerować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda gerowało: byda gerować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz gerowało; bydziesz gerować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie gerowało; bydzie gerować
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.gerowani
Rybnik

 

Czamu niy jycie tych śliwek? Ône już tam gerujōm.

Niy jydzcie już tej moczki, bo óna geruje, a trza jōm wyloć.

Te śliwki ci już tam zaczynajōm gerować, hned bydzie wino.

 

Podej dalij…