gesztel

gesztel – rama, stojak, szkielet (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gesztel
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gesztla
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gesztlowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gesztel
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gesztlym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gesztlu
Wołacz l. poj. Ty…gesztlu
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gesztle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gesztli; gesztlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gesztlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gesztle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gesztlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gesztlach
Wołacz l. mn. Wy…gesztle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

POL: (1) rama roweru, wozu; (2) wieszak, rama, konstrukcja służąca do podtrzymania czegoś

 

Jako żeś to jeździōł, żeś połōmoł cołki gesztel ze koła?

Trza sam postawić jaki gesztel, co na mim powieszymy te tajle, a ich posztrajchujymy.

Gesztel postawiymy ze balkōw, a potym to ôbijymy deskami a papōm. Na rok tako szopka styknie.

 

Podej dalij…