gibki

gibki – szybki (pol.)

przymiotnikgibki
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...gibkiki
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...gibko
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...gibki
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... gibkiki; gibcy
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...gibki
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...gibkigo
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...gibkij
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...gibkigo
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...gibkich
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...gibkich
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...gibkimu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...gibkij
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... gibkimu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... gibkim
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
gibkim
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...gibkigo
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... gibtki
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..gibko
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... gibki
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
gibkich
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... gibki
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
gibkim
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...gibkōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...gibkim
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...gibkimi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gibkimi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...gibkim
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..gibkij
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...gibkim
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...gibkich
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...gibkich
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...gibki
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...gibko
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... gibtki
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...gibki; gibcy
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...gibki
stop. wyższy przymiotn.. bibciejszy
przysłówek (jak? jako?)gibko

 

SI: Tyn gizd je taki gibki, że po niy poradza postyknyć za nim.

PL: Ten łobuz jest taki szybki, że nie potrafię nadążyć za nim.

 

SI: Pōdż mi pōmōc chycić ta kura, bo ôna je za gibko.

PL: Chodż, pomóż mi złapać tę kurę, bo ona jest za szybka.

 

SI: Jo wola jechać na kole, bo motorcykel je dlō mie za gibki.

PL: Ja wolę jechać rowerem, bo motocykl jest dla mnie za szybki.

Podej dalij…