gibko

gibko – szybko (pol.)

 

SI: Dej mi sam gibko jako szmata, bo mi sie woda rozloła.

PL: Podaj mi tutaj szybko jakąś ścierkę, bo mi się woda rozlała.

 

SI: Jydz gibko, bo muszymy za chwila iś na autobus.

PL: Jedz szybko, bo za chwilę musimy iść na autobus.

 

SI: Umyj sie gibko a idź spać, bo rano musisz stować do szkoły.

PL:  Umyj się szybko i idź spać, bo rano musisz wstać do szkoły.

Podej dalij…