glaca

glaca – łysina (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…glaca
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…glace
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…glacy
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…glaca
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...glacōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…glacy
Wołacz l. poj. Ty…glaco
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…glace
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…glacōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…glacōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…glace
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…glacami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…glacach
Wołacz l. mn. Wy…glace
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Tyn, z tōm swojōm glacōm już z daleka świyci, choćby miesiōnczek.

Ciebie sie niy do zdjyncio cyknyć, bo ci sie lampa ôdbijo ôd tej twojij glace.

Co to mosz za szramy na tej glacy, kaj żeś zaś bulōł?

 

Podej dalij…