gładciejszy

gładciejszy – bardziej śliski (pol.)

przymiotnikgładciejszy
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...gładciejszy
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...gładciejszo
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...gładciejsze
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... gładciejsi; gładciejsze
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...gładciejsze
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...gładciejszego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...gładciejszej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...gładciejszego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...gładciejszych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...gładciejszych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...gładciejszymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...gładciejszej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... gładciejszymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... gładciejszym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
gładciejszym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...gładciejszego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... gładciejszy
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..gładciejszo
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... gładciejsze
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
gładciejszych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... gładciejsze
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
gładciejszym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...gładciejszōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...gładciejszym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...gładciejszymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...gładciejszymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...gładciejszym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..gładciejszej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...gładciejszym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...gładciejszych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...gładciejszych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...gładciejszy
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...gładciejszo
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... gładciejsze
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...gładciejsi; gładciejsze
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...gładciejsze
stop. równy przymiotn.. gładki
przysłówek (jak? jako?)
Bydzie
gładciejszy; gładciyj

 

Dyć te nowe flizy sōm jeszcze gładciejsze, jak te stare.

 

 

Podej dalij…