glajza

glajza – szyna

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…glajza
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…glajzy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…glajzie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…glajza
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...glajzōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…glajzie
Wołacz l. poj. Ty…glajzo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…glajzy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…glajzōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…glajzōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…glajzy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…glajzami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…glajzach
Wołacz l. mn. Wy…glajzy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

POL: glajzy – szyny, tory

Jak sam yno przestały cugi jeździć, to zarozki rozkradli wszystki glajzy.

Niy chodź po glajzach, bo cie cug przejedzie.

Ôna miyszko tam kōnsek dalij, za glajzami.

 

Podej dalij…