glizda

glizda – dżdżownica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…glizda
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…glizdy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gliździe
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…glizda
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...glizdōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gliździe
Wołacz l. poj. Ty…glizdo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…glizdy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…glizdōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…glizdōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…glizdy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…glizdami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…glizdach
Wołacz l. mn. Wy…glizdy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Kury sam kopiom w polu a szukajōm glizdōw.

Po deszczu glizdy wylazujōm ze ziymie.

Nachytej mi glizdōw, bo ida na ryby, tōż potrzebuja na hoczyk powiesić.

 

Podej dalij…