głodny

głodny – głodny (pol.)

przymiotnikgłodny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...głodny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...głodno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...głodne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... głodni; głodne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...głodne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...głodnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...głodnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...głodnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...głodnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...głodnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...głodnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...głodnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... głodnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... głodnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
głodnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...głodnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... głodny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..głodno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... głodne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
głodnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... głodne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
głodnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...głodnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...głodnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...głodnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...głodnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...głodnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..głodnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...głodnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...głodnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...głodnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...głodny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...głodno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... głodne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...głodni; głodne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...głodne
stop. wyższy przymiotn.. głodniejszy
przysłówek (jak? jako?)głodno

 

Jydz, bo jak poschraniōm chlyb, to zaroz bydziesz głodny.

Prziszli ze szkoły tacy głodni, że brakło zupy.

 

Podej dalij…