głos

głos – głos (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…głos
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…głosu
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…głosowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…głos
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...głosym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…głosie
Wołacz l. poj. Ty…głosie
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…głosy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…głosōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…głosōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…głosy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…głosami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…głosach
Wołacz l. mn. Wy…głosy
Przimiotnik (jaki? czyj?)głośny
Rybnik

 

Niy czytej na głos, yno po cichu.

Ale ty mosz piykny głos.

Czamu tyn film je bez głosu?

Podej dalij…