głowa

głowa – głowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…głowa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…głowy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…głowie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…głowa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...głowōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…głowie
Wołacz l. poj. Ty…głowo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…głowy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…głowōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…głowōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…głowy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…głowami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…głowach
Wołacz l. mn. Wy…głowy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Ty ô niczym niy pamiyntosz, wszystko jo musza mieć na głowie.

Dej pozōr, co sie niy klupniesz w głowa.

Dzisio se musza głowa umyć, bo jutro ida do golacza.

Podej dalij…