głymboko

głymboko – głęboko (pol.)

 

Dej pozō, bo sam je głymboko, aż sie niy utopisz.

Czamu tak głymboko kładziecie tyn kabel, dyć styknie pōł metra?

.

Podej dalij…