gnojok

gnojok – gnojownik, miejsce, zbiornik na obornik (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gnojok
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gnojoka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gnojokowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gnojok
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gnojokym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gnojoku
Wołacz l. poj. Ty…gnojoku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gnojoki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gnojokōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gnojokōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gnojoki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…gnojokami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gnojokach
Wołacz l. mn. Wy…gnojoki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dej pozōr, bo gnojok je prōzny, aż tam kaj niy wlecisz po cimoku.

Prziniyś mi trocha gnojōwki z gnojoka a wlyj pod te tōmaty do dziurōw.

Podej dalij…