gnojōwka

gnojōwka – gnojówka, gnojowica (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gnojōwka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gnojōwki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gnojōwce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gnojōwka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gnojōwkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gnojōwce
Wołacz l. poj. Ty…gnojōwko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gnojōwki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gnojówek; gnojōwkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gnojōwkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gnojōwki
Narz. l. mn. (kimi? czym?) Asza się…gnojōwkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gnojōwkach
Wołacz l. mn. Wy…gnojōwki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Podlyj trocha gnojōwkōm tej ćwikli do rzōndkōw, yno dej pozōr, co jōm niy spolisz, niy lyj po liściach.

 

Podej dalij…