gnotek

gnotek – pieniek do rąbania drewna (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…gnotek
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…gnotka
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gnotkowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…gnotek
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...gnotkym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…gnotku
Wołacz l. poj. Ty…gnotku
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…gnotki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…gnotkōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…gnotkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…gnotki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…gnotkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…gnotkach
Wołacz l. mn. Wy…gnotki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Przerōmbej mi ta kość na gnotku, bo mi sie do garca niy zmieści.

Niy zostawiej siykyry na gnotku, co sie kery krziwdy niy zrobi.

Trza wziōnś gnotek a narōmbać drzewa na zima.

 

Podej dalij…