godać z drōgi

godać z drōgi – majaczyć, pleść bzdury; mówić od rzeczy (pol.)

bezokolicznikgodać z drōgi
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.godōm z drōgi
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.godosz z drōgi
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.godo z drōgi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.godōmy z drōgi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.godocie z drōgi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.godajōm z drōgi
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.godoł żech z drōgi
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.godoł żeś z drōgi
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.godoł z drōgi
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.godali my z drōgi
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.godaliście z drōgi; żeście godali z drōgi
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.godali z drōgi
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.godała żech z drōgi; godałach z drōgi; żech godała z drōgi
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.godała żeś z drōgi; godałaś z drōgi; żeś godała z drōgi
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.godała z drōgi
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..godały my z drōgi; my godały z drōgi
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. godałyście z drōgi; żeście godały z drōgi
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.godały z drōgi
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.godało żech z drōgi; żech godało z drōgi
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.godało żeś z drōgi; żeś godało z drōgi
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.godało z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech godoł z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś godoł z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł godoł z drōgi
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my godali z drōgi
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście godali z drōgi
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli godali z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech godała z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś godała z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była godała z drōgi
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my godały z drōgi
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście godały z drōgi
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były godały z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech godało z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś godało z drōgi
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było godało z drōgi
tr. rozk. l. poj. 2. os. . godej z drōgi
tr. rozk. l. poj 3. os.niech godo z drōgi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.godejcie z drōgi
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech godajōm z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. godoł bych zdrōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. godoł byś z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.godoł by z drōgi
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.godali by my z drōgi
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. godali byście zdrōgi
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.godali by z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.godała bych z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
godała byś z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.godała by z drōgi
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. godały by my z drōgi
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.godały byście z drōgi
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.godały by z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. godało bych z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.odało byś z drōgi
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.godało by z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych godoł z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś godoł z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by godoł z drōgi
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my godali z drōgi
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście godali z drōgi
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by godali z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych godała z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś godała z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by godała z drōgi
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my godały z drōgi
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście godały z drōgi
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by godały z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych godało z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś godało z drōgi
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by godało z drōgi
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda godoł z drōgi
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz godoł z drōgi
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie godoł z drōgi
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy godali z drōgi; bydymy godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie godali z drōgi; bydziecie godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm godali z drōgi; bydōm godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda godała z drōgi; byda godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz godała z drōgi; bydziesz godać z drōgi
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie godała z drōgi; bydzie godać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy godały z drōgi; bydymy godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie godały z drōgi; bydziecie godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm godały z drōgi; bydōm godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda godało z drōgi; byda godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz godało z drōgi; bydziesz godać z drōgi
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie godało z drōgi; bydzie godać z drōgi
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.godani z drōgi
Rybnik

 

SI: Ôn mi sie zdo mo gorōnczka a godo z drōgi.

PL: On zdaje się ma wysoką temperaturę i mówi od rzeczy.

 

SI: Niy słōchej go, bo ôn je ôżarty a godo z drōgi.

PL: Nie słuchaj go, bo on jest pijany i mówi od rzeczy.

 

SI: Starzikowi niy idzie do kōńca wierzić, bo ôni już godajōm niykedy z drōgi.

PL: Dziadkowi nie można do końca wierzyć, bo on już niekiedy mówi od rzeczy.

 

Podej dalij…