godać

godać – mówić (pol.); sprechen, sagen (ger.); mluvit, říci (cz.); speak, say (eng.)

bezokolicznikgodać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.godōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.godosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.godo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.godōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.godocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.godajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.godoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.godoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.godoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.godali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.godaliście; żeście godali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.godali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.godała żech; godałach; żech godała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.godała żeś; godałaś; żeś godała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.godała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..godały my; my godały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. godałyście; żeście godały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.godały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.godało żech; żech godało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.godało żeś; żeś godało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.godało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech godoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś godoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł godoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my godali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście godali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli godali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech godała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś godała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była godała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my godały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście godały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były godały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech godało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś godało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było godało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . godej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech godo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.godejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech godajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. godoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. godoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.godoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.godali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. godali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.godali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.godała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
godała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.godała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. godały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.godały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.godały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. godało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.godało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.godało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych godoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś godoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by godoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my godali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście godali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by godali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych godała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś godała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by godała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my godały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście godały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by godały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych godało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś godało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by godało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda godoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz godoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie godoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy godali; bydymy godać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie godali; bydziecie godać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm godali; bydōm godać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda godała; byda godać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz godała; bydziesz godać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie godała; bydzie godać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy godały; bydymy godać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie godały; bydziecie godać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm godały; bydōm godać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda godało; byda godać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz godało; bydziesz godać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie godało; bydzie godać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernygodany
rzeczownik odczasown.godani
Rybnik

 

SI: Ludzie zaś bydōm godać, żeś szoł wczora ôżarty z roboty.

PL: Ludzie będą znowu mówili, że szedłeś wczoraj pijany z pracy.

 

SI: Godała żech ci, że tam niy mosz chodzić.

PL: Mówiłam ci, żebyś tam nie chodził.

 

SI: Jutro z nim bydymy godać.

PL: Jutro będziemy z nim rozmawiać.

 

SI: Godej, jako to tam było na tych zolytach?

PL: Mów, jak tam było na tej randce.

 

SI Jo ci moga godać, a ty i tak zrobisz po swojimu.

PL: Ja mogę ci mówić, a ty i tak zrobisz swoje.

 

Podej dalij…